Cultuur

Meedoen op het culturele vlak stimuleert de ontwikkeling van kinderen enorm. Het Jeugdcultuurfonds Enschede (JCE) vergoedt het lesgeld van de culturele instelling, en waar mogelijk ook de bijbehorende kleding en gebruik van attributen.

Gezinnen die rond moeten komen van een inkomen rond het bijstandsniveau, woonachtig zijn binnen de gemeente Enschede en kinderen hebben in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, komen in aanmerking voor ondersteuning. Hoe vanzelfsprekend iets soms ook maar mag lijken, minimagezinnen hebben vaak niet voldoende (financiële) middelen om de kinderen deel te kunnen laten nemen aan een culturele activiteit. Het Jeugdcultuurfonds Enschede maakt het sinds 2011 mogelijk dat íeder kind in Enschede mee kan doen met een culturele activiteit, en waar nodig en mogelijk vergoedt zij ook de kleding en attributen.

Kunst en cultuur zijn goed voor je! Zeker voor kinderen kan kunst een vriend zijn die hen nooit in de steek laat. Het Jeugdcultuurfonds Enschede stimuleert daarom door deelname aan kunst de ontwikkeling van kinderen die opgroeien in armoede. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.

In 2015: 2200 kinderen geholpen

Het Jeugdcultuurfonds is een fondsenwervende organisatie met een landelijk bureau en meer dan 100 aangesloten gemeenten en heeft een ANBI-status. Het Jeugdcultuurfonds Enschede (JCE) is aangesloten bij dit landelijk fonds. Door de jaren heen heeft het Jeugdcultuurfonds Enschede honderden kinderen kunnen verblijden met een vergoeding van het lesgeld bij de culturele instelling. Ook dat danspakje, die jazzpants en dansschoenen, worden voor zover dat kan door het Jeugdcultuurfonds vergoed.

In 2015 heeft het Jeugdcultuurfonds Enschede, tezamen met Stichting Leergeld Enschede en het Jeugdsportfonds Enschede, ruim 5000 hulpaanvragen toegewezen aan ruim 2200 kinderen. Hiernaast hebben er ook extra activiteiten plaatsgevonden. Zo heeft het Jeugdcultuurfonds Enschede kinderen uit de doelgroep mogen verblijden met het bijwonen van verschillende theatervoorstellingen.

Stichting gegevens

Stichting Leergeld Enschede
Jeugdsportfonds Enschede
Jeugdcultuurfonds Enschede
Postbus 40120
7504 RC Enschede

Contactgegevens

Tel: 053 - 2034019
iederkinddoetmee@leergeldenschede.nl