Sport

Deelname aan een sport maakt weerbaar en leert kinderen om te gaan met winnen en verliezen. Het Jeugdsportfonds Enschede vergoedt de contributie voor een sportclub, en vaak ook de bijbehorende sportkleding en schoenen.

Gezinnen die rond moeten komen van een inkomen rond het bijstandsniveau, woonachtig zijn binnen de gemeente Enschede en kinderen hebben in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, komen in aanmerking voor ondersteuning. Hoe vanzelfsprekend iets soms ook maar mag lijken, minimagezinnen hebben vaak niet voldoende (financiële) middelen om de kinderen deel te kunnen laten nemen aan een sportactiviteit of lidmaatschap van een sportclub. Het Jeugdsportfonds Enschede maakt het sinds 2011 mogelijk dat íeder kind in Enschede kan sporten, en waar nodig en mogelijk vergoedt zij ook de sportkleding en attributen.

Deelname aan een sport maakt weerbaar. Het laat kinderen kennis maken met winnen en verliezen, teamverband en teamspirit. Door de jaren heen heeft het Jeugdsportfonds Enschede duizenden kinderen kunnen verblijden met een vergoeding van de contributie bij de sportclub naar keuze. Ook die voetbalschoenen, dat judopak of turnpakje wat nodig is, wordt voor zover dat kan door het Jeugdsportfonds vergoed.

In 2015: ruim 5000 hulpvragen gehonoreerd

Het Jeugdsportfonds is een fondsenwervende organisatie met een landelijk bureau en 32 lokale fondsen en heeft een CBF-KEUR en ANBI-status. Het Jeugdsportfonds Enschede (JSE) is aangesloten bij het landelijk fonds. In 2015 heeft het Jeugdsportfonds Enschede, tezamen met Stichting Leergeld Enschede en het Jeugdcultuurfonds Enschede, ruim 5000 hulpaanvragen toegewezen aan ruim 2200 kinderen. Hiernaast hebben er ook extra activiteiten plaatsgevonden. Zo heeft het Jeugdsportfonds Enschede 50 kinderen uit de doelgroep mogen verblijden met een deelname aan het 3-daagse Voetbal & Funcamp, georganiseerd door de Twentsche Voetbalschool.

Stichting gegevens

Stichting Leergeld Enschede
Jeugdsportfonds Enschede
Jeugdcultuurfonds Enschede
Postbus 40120
7504 RC Enschede

Contactgegevens

Tel: 053 - 2034019
iederkinddoetmee@leergeldenschede.nl