Donaties en giften

Wanneer u een donatie wilt doen, of eenmalige gift, dan stelt u een bedrag beschikbaar en doneert dat aan de stichting. Deze zorgt er dan voor dat het geld wordt uitgegeven aan de verschillende mogelijkheden om kinderen te ondersteunen.

Armoede gezinnen hebben vaak onvoldoende financiële middelen om hun kinderen deel te laten nemen aan activiteiten die voor de vorming van het kind van groot belang zijn. Activiteiten rondom onderwijs, sport en cultuur. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Zij staan niet alleen nu, maar ook later aan de zijlijn in de maatschappij. Met alle gevolgen van dien.

Stichting Leergeld Enschede, Jeugdsportfonds Enschede en Jeugdcultuurfonds Enschede helpen jaarlijks ca 3000 kinderen uit armoedegezinnen in de gemeente Enschede en bieden hulp in de vorm van vergoeding van het schoolreisje , de zwemlessen voor het ABC diploma, een vergoeding van de contributie voor de sport of culturele activiteit, een turnpakje of die zwembroek.

Wilt u, uw organisatie of uw serviceclub een goed doel in Enschede ondersteunen en meerdere kinderen helpen, neem dan contact met ons op via iederkinddoetmee@leergeldenschede.nl of vul ons contactformulier in.

Wilt u liever direct doneren? Dit is mogelijk! U kunt ons steunen door een bedrag naar keuze over te maken op rekeningnummer NL07RABO0141869801 ten name van Stichting Fondsenwerving Leerplichtige Kinderen.

Actueel

Hartelijk dank!

Stichting gegevens

Stichting Leergeld Enschede
Jeugdsportfonds Enschede
Jeugdcultuurfonds Enschede
Postbus 40120
7504 RC Enschede

Contactgegevens

Tel: 053 - 2034019
iederkinddoetmee@leergeldenschede.nl