Ieder kind doet mee

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeit 1 op de 9 kinderen hier op in armoede (bron: SCP armoedesignalement 2014). Zo ook in Enschede en omgeving. Deze kinderen doen om financiële redenen niet mee aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Het gaat hier om schoolse en buitenschoolse activiteiten, sport en cultuur. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Enschede (SLE), Jeugdsportfonds Enschede (JSF) en Jeugdcultuurfonds Enschede (JCF) willen deze kinderen helpen en mee laten doen. Want nu meedoen, is straks meetellen!

Onze missie is sociale uitsluiting van deze kinderen voorkomen, en als goed doel in Enschede kunnen wij hierbij uw ondersteuning goed gebruiken. Immers, alle beetjes helpen.

Wij maken het mogelijk dat deze kinderen bijvoorbeeld wel mee kunnen op schoolreis of zwemdiploma’s kunnen behalen; dat ze een fiets krijgen om mee naar school of naar de sportclub te gaan. En net als leeftijdsgenootjes een sport of culturele activiteit kunnen beoefenen, en hierbij eventueel ook de sportkleding of attributen aan kunnen schaffen.

Ieder kind doet mee is een initiatief van Stichting Leergeld Enschede (SLE), Jeugdsportfonds Enschede (JSF) en Jeugdcultuurfonds Enschede (JCF).

Noodzaak

Stichting Leergeld Enschede, het Jeugdsportfonds Enschede en het Jeugdcultuurfonds Enschede vinden dat íeder kind mee moet kunnen doen. Zij slaan de handen ineen om sociale uitsluiting van kinderen die opgroeien in armoede te voorkomen. ‘Nu meedoen, is straks meetellen’, is de gedachte.

Sponsormogelijkheden

Om kinderen uit armoedegezinnen in de gemeente Enschede te ondersteunen met onderwijs, sport en cultuur zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kunt u kiezen voor 1 op 1 sponsoring, eenmalige donaties en giften of sponsor een van onze projecten.

Word sponsor!

Ja, mijn organisatie, mijn serviceclub of ikzelf wil graag een of meerdere kinderen uit armoede gezinnen in de gemeente Enschede ondersteunen. Want nu meedoen is straks meetellen! Neem daarom zo snel mogelijk contact met mij op.

Stichting gegevens

Stichting Leergeld Enschede
Jeugdsportfonds Enschede
Jeugdcultuurfonds Enschede
Postbus 40120
7504 RC Enschede

Contactgegevens

Tel: 053 - 2034019
iederkinddoetmee@leergeldenschede.nl