Over ons

Ieder kind doet mee is een initiatief van Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede. Onze missie is sociale uitsluiting onder kinderen uit armoedegezinnen in de gemeente Enschede te voorkomen.

Noodzaak

Net als in de rest van Nederland groeit 1 op de 9 kinderen in de gemeente Enschede op in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Al jarenlang maakt Stichting Leergeld Enschede, tezamen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede, het mogelijk voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en voorkomt dat kinderen (4 t/m 17 jaar) in de Gemeente Enschede door geldgebrek niet mee kunnen doen.

”Onze missie is sociale uitsluiting van deze kinderen voorkomen”

Vanuit Stichting Leergeld helpen wij de kinderen met zaken als een fiets, computer, schooltas, gymkleding of vergoeden wij de kosten voor een zwemdiploma, schoolreisje of studieweek. Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoeden wij de contributie van een sportvereniging of betalen wij bijvoorbeeld muziek of danslessen. Ook zorgen wij dat kinderen over de juiste kleding en attributen beschikken.

Samen met een enthousiast team van vrijwilligers proberen wij zoveel mogelijk Enschedese gezinnen te helpen, zodat kinderen mee kunnen doen. Want nu meedoen is straks meetellen.

Als goed doel in Enschede kunnen wij hierbij uw ondersteuning goed gebruiken. Immers, alle beetjes helpen.

 

In 2022: 3.337 kinderen in Enschede geholpen

Vanaf het moment van oprichting bewijst Stichting Leergeld Enschede keer op keer dat armoede in Enschede daadwerkelijk aanwezig is. Door de jaren heen hebben wij duizenden kinderen blij weten te maken met een fiets voor de verjaardag, met een schoolreisje naar het dierenpark en met het trotse gevoel bij het behalen van dat zwemdiploma. In 2022 heeft Leergeld Enschede en Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede ruim 14.000 hulpaanvragen toegewezen aan 3.337 kinderen.

Organisatie

Organisatie Leergeld Enschede en Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede

Dagelijkse leiding:

Bestuur:

Wilt u, uw organisatie of serviceclub een of meerdere kinderen helpen, bekijk dan de verschillende sponsormogelijkheden of neem contact met ons op via info@leergeldenschede.nl of vul ons contactformulier in.

Jaarverslag

Klik hier om het jaarverslag 2017 van de Stichting Leergeld Enschede, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Enschede in te zien.

Klik hier om het jaarverslag 2018 van de Stichting Leergeld Enschede, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Enschede in te zien.

Klik hier om het jaarverslag 2019 van de Stichting Leergeld Enschede, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Enschede in te zien.

Kindpanel Stichting Leergeld Enschede


“Kindpanel Stichting Leergeld Enschede: kinderen aan het woord”

Kinderen hebben volgens het Kinderrechtenverdrag het recht om hun mening te geven, zeker als het over henzelf gaat. De stem van het kind is van belang. Om deze reden gaat Stichting Leergeld Enschede met kinderen uit haar doelgroep in gesprek tijdens het zogeheten Kindpanel…-> volledig bericht bekijken

1

Stichting gegevens

Stichting Leergeld Enschede
Jeugdsportfonds Enschede
Jeugdcultuurfonds Enschede
Postbus 40120
7504 RC Enschede

Contactgegevens

Tel: 053 - 2034019
iederkinddoetmee@leergeldenschede.nl