Noodzaak

Ieder kind doet mee is een initiatief van Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede. Onze missie is sociale uitsluiting onder kinderen uit armoedegezinnen in de gemeente Enschede te voorkomen. ‘Nu meedoen, is straks meetellen’, is de gedachte.

Armoede gezinnen uit Enschede en omgeving, die moeten rondkomen van het bestaansminimum, hebben vaak onvoldoende (financiële) middelen om hun kinderen deel te laten nemen aan activiteiten die voor de vorming van groot belang zijn. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Kinderen die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid. Ze behalen mindere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen. Of zelfs in de criminaliteit.

Deelname aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, geeft kinderen de kans hun sociale vaardigheden en kennis optimaal te ontwikkelen, en later als volwassene volwaardig te participeren in de samenleving.

Stichting Leergeld Enschede en Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede bereiken met haar laagdrempelige formule ook díe gezinnen die onbereikbaar lijken voor overheidsinstanties. Onze intermediairs bezoeken deze gezinnen thuis, in het gemak van de eigen omgeving. De intermediair beoordeelt met eigen ogen de situatie en ziet wat er nodig is. Wij verwijzen door naar bestaande voorzieningen wanneer een klant hier nog geen beroep op heeft gedaan, en bieden zelf hulp in de vorm van vergoeding van het schoolreisje, de zwemlessen voor het ABC diploma, een vergoeding van de contributie voor de sport of culturele activiteit, dat turnpakje of die zwembroek.

Wij zijn lokaal georganiseerd, waardoor er een goed lokaal netwerk bestaat wat ons in staat stelt structureel samen te werken en met beperkte middelen grote daden te verrichten.
Kinderen gaan met klasgenootjes mee op schoolreis en sporten met kinderen uit de buurt bij de sportclub om de hoek. Trotse ouders staan als toeschouwer hun kinderen aan te moedigen, en ontmoeten hier weer andere trotse ouders. De netwerken groeien op deze wijze elke dag!

Meedoen kan via Leergeld Enschede en Jeugdfonds Sport & Cultuur Enschede op drie verschillende gebieden!

Onderwijs/welzijn

Voor de ontwikkeling van een kind is het kunnen meedoen op school van groot belang. Stichting Leergeld Enschede vergoedt de schoolreis, schoolkamp of werkweek, gymkleding en schoenen ten behoeve de gymlessen op school, zwemlessen voor het ABC diploma, zwemkleding en een fiets voor het verkeer tussen woning-school-sociale activiteiten.

Sport

Deelname aan een sport maakt weerbaar en leert kinderen om te gaan met winnen en verliezen. Het Jeugdsportfonds Enschede vergoedt de contributie voor een sportclub, en vaak ook de bijbehorende sportkleding en schoenen.

Cultuur

Meedoen op het culturele vlak stimuleert de ontwikkeling van kinderen enorm. Het Jeugdcultuurfonds Enschede (JCE) vergoedt het lesgeld van de culturele instelling, en waar mogelijk ook de bijbehorende kleding en gebruik van attributen.

Stichting gegevens

Stichting Leergeld Enschede
Jeugdsportfonds Enschede
Jeugdcultuurfonds Enschede
Postbus 40120
7504 RC Enschede

Contactgegevens

Tel: 053 - 2034019
iederkinddoetmee@leergeldenschede.nl